Home Assamese আলফাৰ ম্যানমাৰৰ ছাংঙ্গহাই শিৱিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা চাৰি আলফা সদস্যৰ দুজনক উদ্ধাৰ  

আলফাৰ ম্যানমাৰৰ ছাংঙ্গহাই শিৱিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা চাৰি আলফা সদস্যৰ দুজনক উদ্ধাৰ  

160

আলফাৰ ম্যানমাৰৰ ছাংঙ্গহাই শিৱিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা চাৰি আলফা সদস্যৰ দুজনক উদ্ধাৰ  

আলফাৰ ম্যানমাৰৰ ছাংঙ্গহাই শিৱিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা চাৰি আলফা সদস্যৰ ভিতৰত দুজনক উদ্ধাৰ কৰিছে আছাম ৰাইফলছে ৷

ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত উদ্ধাৰ কৰিছে ৰিয়ান অসম আৰু সূৰুজ অসমক ৷

ৰিয়ান অসমৰ ঘৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মাকুমপথাৰত আৰু সূৰুজৰ ঘৰ মাকুমৰ লাংকাচিত ৷

আন দুজন সদস্য ৰাঘৱ অসম আৰু শৰৎ অসমৰ সন্ধান এতিয়াও উলিয়াব পৰা নাই ভাৰতীয় সেনাই ৷

সম্প্ৰতি ঘন জংঘলত উদ্ধাৰ কৰা দুই আলফা সদস্যকলৈ অৰুণাচলৰ খুনচালৈ আহিছে আছাম ৰাইফলছৰ অভিয়ানকাৰী এটা দল ৷

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here